Neden Tekstili Seçtik?

30 yılı aşkın tecrübenin ışığında bu alanda iyileşmeye ön ayak olmamız gerektiğini düşündük. Sürdürülebilirlik ihtiyacını bir fırsat ve gelişim alanı olarak belirledik, firma ilkelerini stratejiyle bütünleştirerek bir yol haritası çıkarmak ve bu yolu beraber yürümek adına tekstil sektörü özelinde hizmetlerimizi şekillendirdik. Özünde sürdürülebilirlik ilkelerini taşıyan, verimlilik yaratacak, iç operasyonlarını kolaylaştıracak teknolojik bir danışmanlık firması olmayı hedefliyoruz.

Trilyon Dolarlık Sektör Büyüklüğü

Milyon Kişi Moda Sektörü İstihdamı

Kadın İstihdam

Sera Gazı Salınımı

Tekstil Ürünleri Geri Dönüşümü

Dijitalleşme Seviyesi

Ne Yapıyoruz?

Orbit Consulting olarak, öncelikli çalışma odağımız tekstil alanındaki sürdürülebilirlik çalışmalarıdır. Tekstilde sürdürülebilir bir gelecek için; tedarik zincirinde şeffaflık, çevre dostu hammadde seçenekleri, çevreci ve döngüsel tasarımlar, izlenebilir ve sosyal uygunluk prosedürleri, sürdürülebilirlik raporlaması gibi servisleri temel faaliyet alanlarımız olarak belirledik.

Firmanız Ne Kadar Sürdürülebilir?

4 başlıkta 28 soruluk anketimizi doldurarak sürdürülebilirlik yolculuğunda nerede olduğunuzu bulabilirsiniz.
Daha geniş kapsamlı bir analiz sağlayan Orbit Kriterleri çalışmasını gerçekleştirmeden önce bu kısa anket ile başlamak ister misiniz?
Orbit Kriterleri, firmamızın sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması noktasında kullandığı en önemli araçlardan birisidir. Kapsamlı içeriği ile iş modellerinizin tümüyle ilgili sorular sorar ve işletmenizin mevcut olgunluk değerlendirmesini yaparak sürdürülebilirlik yol haritanızın oluşturulmasına temel oluşturur.

SOSYAL UYGUNLUK

Sürdürülebilirlik yolculuğunun ilk adımları sosyal uygunluk alanındadır. İşletmeler, anketimizin Sosyal Uygunluk bölümünü cevaplandırarak, personel uygulamalarına ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarına yönelik mevcut durumlarını tespit edebilir ve sosyal uygunluk standartlarını yükseltmek üzere hedeflerini belirleyebilirler.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yeşil İşletme üretimin odağıdır. Üretimde yeşil bir işletme olmadan sürdürülebilir esaslarda üretim yapma ihtimali düşüktür. Anketimizin Çevre Yönetimi bölümü Yeşil İşletme esaslarını birkaç soruda değerlendirerek size başlangıç noktaları hakkında bilgi verebilir.

HAMMADDE KULLANIMI

Hammadde seçimi tüm sektörün en kritik konu başlıklarından birisidir. Sürdürülebilirlik çözüm odaklı tasarım seçenekleri ve doğa dostu hammadde seçimleri ile başlar. Doğru kararlarla büyük değişimlere imza atılabilecek bu alanda mevcut girişimlerinizi anlamak ve yenilerini belirleyebilmek için anketimizdeki sorulardan faydalanabilirsiniz.

TEDARİK ZİNCİRİ & DİJİTALLEŞME

Tedarik zincirinde şeffaf olmak adına yapılan girişimler firmaları birkaç adım öne taşır. Şeffaflık ve takip edilebilirliği dijital çözümlerle sağlamak işletmenizin güvenilirliğini arttırır ve iç operasyonlarınızı da kolaylaştırır. Anketimizin bu bölümündeki soruları yanıtlayarak tedarik zinciri ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarınıza fikir oluşturabilirsiniz.

Sustainability Talks Istanbul

Orbit Consulting ve Kipaş Tekstil’in düzenlediği Sustainability Talks İstanbul konferansı, tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve sektör liderlerini çözüm odaklı adımlar atmak üzere bir araya getirmek üzere her yıl Kasım ayında organize ediliyor. Covid 19 salgını sebebiyle ertelenen etkinliğimiz 2021 yılında gerçekleştirilecektir.