“BİZDEN HABER ALIN” FORMU ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Orbit Tekstil Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

www.theorbitconsulting.com adresindeki websitesi üzerinden “Bizden Haber Alın” bölümünde bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ile iletişim (e-posta adresi) kategorilerindeki kişisel verileriniz,  tarafınıza Şirket ürün, hizmet ve etkinliklerine ilişkin ücretsiz e-bülten gönderilmesi yoluyla reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, bu konudaki açık rızanıza dayanılarak saklanacak, tamamen otomatik yollarla işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilmesi için tedarikçilere aktarılacaktır. Ücretsiz e-bülten listesinden çıkmak istediğinizi Şirket’e bildirdiğiniz takdirde talebinizin işlenmesinden itibaren belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirket’e iletebilirsiniz.