Tekstilde Sürdürülebilir Gelecek

Tekstilde sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için endüstri tecrübemizi yenilikçi çözümlerle birleştirerek sonuç odaklı projelerinizde iş süreçlerinize eşlik ediyoruz.

Orbit Consulting, kurucularının tekstil alanındaki 35 yılı aşkın birikimlerinin rehberliğinde 2019
yılında kurulmuştur.
Orbit Consulting’in Türkiye’de tekstil sektörüne gönül vermiş kişi ve kuruluşlar için gelecek
dönemdeki amacı;
– Özünde sürdürülebilirlik ilkelerini taşıyan
– Verimlilik yaratacak
– İç operasyonlarını kolaylaştıracak
– Teknolojik
bir danışmanlık firması olmaktır.

Orbit Consulting’in, öncelikli çalışma odağı tekstil alanındaki sürdürülebilirlik çalışmalarıdır.
Tekstilde sürdürülebilir bir gelecek için;

     – Tedarik zincirinde şeffaflık
     – Çevre dostu hammadde seçenekleri
     – Çevreci ve döngüsel tasarımlar
     – İzlenebilir ve sosyal uygunluk prosedürleri
     – Raporlama servisleri

firmanın temel faaliyet alanları olarak belirlenmiştir.

Hedeflerimiz

Sürdürülebilirliğin temel başlıkları olan ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki
hizmetlerimizi, endüstri standartlarını baz alarak Orbit Kriterleri çatısı altında fayda yaratmak üzere tasarladık.

İş ortaklarımıza sürdürülebilir ve verimli tedarik zinciri stratejileri sunarak karlılıklarını artırmak; yerel ekonomiyi destekleyerek istihdam seçeneklerini iyileştirmek.

İnsan haklarının gözetildiği, toplumsal birlikteliği destekleyen, adil ticaret ve çalışan güvenliğine öncelik veren bir ekosistemi desteklemek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vererek; atıkların minimize edildiği, zararlı kimyasalların kullanılmadığı ve çevre risklerinin önlendiği tasarım ve üretim modellerini sunmak.

Sürdürülebilirlik Manifestosu

Dünyayı şimdiki ve gelecek nesiller için daha iyi bir yer haline getirmek için çalışmanın ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olduğunu kabul ediyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınmanın, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını biliyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınmanın her üç sütununda da zorluklarla karşılaşıyoruz:

Çevresel– Gezegenin devam eden kirliliği, milyonlarca tür için habitat tahribatına, biyolojik çeşitlilik kaybına ve iklim acil durumuna yol açmaktadır. Tekstil kuruluşlarına, işletmelerinin çevresel etkisini belirlemeyi ve ortaya çıkan ürünlerin kaynak tüketimi, atık miktarı ve zararlı emisyonlar açısından gözden geçirilmesini ve bu etkilerin üstesinden gelinmesi için rehber olmayı hedefliyoruz.

Sosyal– Farklılıklar önündeki engeller, aşırı yoksulluk, artan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, adaletsiz gelir dağılımı ve dayanışma eksikliği. Çalışanların sosyal ve yasal haklarını korumak, barış ve refahı destekleyen bir ekosistem yaratmak için sürdürülebilirlik kültürünü desteklemeyi amaçlıyoruz.

Ekonomik– Toplum ve çevre pahasına kısa vadeli ekonomik büyümeye odaklanarak toplumda büyük tahribat yaratan ve aşırı tüketimi teşvik eden bir model içerisindeyiz. Tekstil kuruluşlarına bölgelerinin ekonomisini desteklemeleri ve uzun vadeli kazanç ile sürdürülebilir bir yapıya dönüşmeleri için rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030, 193 üye devlet tarafından imzalandı. Bu gündem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) içerir: Gezegeni korumak, yoksulluğu sona erdirmek ve tüm insanların barış ve refahtan zevk almasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı. SKA’ ların hepsi birbirine bağlıdır ve çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik dengesini sağlamak için birbirlerini destekler. Bu dengeyi sağlamak için tüm cephelerde tüm paydaşlardan çok taraflı bir yaklaşıma ihtiyacımız var.

Odaklanmayı seçtiğimiz alana sürdürülebilirliğin üç temel unsurunu dahil etmeyi taahhüt ediyoruz. Tekstil endüstrisi bizim odak noktamızdır. Dünyaya zarar vermeden ve sosyal eşitsizliğe neden olmadan, temel giyim ürünlerinden, hızlı moda giyim ürünlerine kadar her türlü tekstil ürününü üretmenin mümkün olduğuna inanıyoruz…

Bizimle çalışmak ister misin?

İyiliğin yanında olmayı seçtik. Sürdürülebilirlik stratejimizi hayata geçirirken çevreye, bireylere, kurumlara ve topluma odaklıyız. 
İyi Çevre için; küresel iklim değişikliğinin altını çizerek, önlenmesi için çalışmayı,
İyi Bireyler için; bireylerin  fiziksel, ruhsal ve ekonomik açıdan sağlığı için çalışarak yaşam kalitesini artırmayı, 
İyi Kurumlar için; işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kurumların da sürdürülebilir olmasını,
İyi Toplum için; toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayarak, iyi birer kurumsal vatandaş olmayı hedefliyoruz.

Sen de bize katılır mısın?

Referanslarımız

Tekstil sektörünün tüm paydaşları için  sürdürülebilirlik kültürü yaratmak öncelikli hedefimiz.

Paydaşlarımızla etkin iletişim ve işbirliği ile sürdürülebilirlik alanında öncü projeleri hayata geçirerek ileriye taşımak için çalışıyoruz.

                            Trio CFC  Haksa