Sürdürülebilir Gelişim

Orbit Consulting, tekstil sektörüne sürdürülebilir çözümler ve yenilikler sunar.

Sürekli gelişim ve iyileşme için; danışmanlık, eğitim ve iletişim hizmetleriyle süreçlerde fark yaratır.

Danışmanlık

Orbit Consulting, şirketleri sürdürülebilirlik stratejilerini belirleme ve uygulama konusunda çözüm ve sonuç odaklı projelerle desteklemeyi hedefler. Danışmanlık hizmetleri kapsamında sürdürülebilirlik olgunluk seviyesini hazırlamış olduğu değerlendirme aracı üzerinden belirler. Sürdürülebilirlik raporu ve stratejik yol haritasını hazırlayarak farklı başlıklar altında gelişime ışık tutar. Sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin oluşturulması, sosyal uygunluk, yeşil tesis standartları, hammadde, tedarik zinciri & şeffaflık ve son olarak da dijitalleşme bu süreçte odaklanılan belli başlı gelişim alanlarıdır.

Eğitim

Orbit Consulting sürdürülebilirliği bütünsel bir strateji ve sürekli gelişimi destekleyen bir fırsat olarak değerlendirir. Bu stratejiyi oluşturacak temel taşlarda bilinçli olmak, gelişmelerin farkında olmak ve dünyada sürdürülebilirlik çatısı altındaki konularda bir adım ileride olmak çok büyük bir rekabet avantajı getirecektir. Bu çerçevede uzman eğitimciler ile düzenleyeceğimiz teknik, genel, ileri seviye ve sosyal uygunluk ana başlıklarındaki firma içi ve toplu eğitimler ile tekstil sektöründe rekabet avantajını yaratacak bilgi birikimini aktararak firmalar için değer yaratmayı hedefler.

İletişim

Sürdürülebilirlik iletişimi teriminin gelişimine, doğal ve sosyal çevre ile sorumlu insan etkileşimi çağrısı eşlik eder. Sürdürülebilirlik iletişiminin temel amacı, insan-çevre ilişkisini toplumsal söylemle eleştirel bir şekilde değerlendirmek ve tanıtmaktır. Bu hizmet başlığı altında düzenli dijital haber bülteni ve sürdürülebilir hammadde kütüphanesi üyeliği, içerik oluşturma, sürdürülebilirlik temalı Halkla İlişkiler çalışmaları, fuar & atölye organizasyonları, konferans & seminer organizasyonları, sürdürülebilirlik raporlaması ve GRI raporlaması gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır.