Odağımız Sürdürülebilirlik

Tekstilde sürdürülebilir bir gelecek için, tedarik zincirinde şeffaflık, çevreye zarar vermeyen hammadde, çevreci tasarımlar, izlenebilirlik, sosyal uygunluk prosedürleri ve raporlama servisleri ile süreçlerinize yenilikçi yaklaşımlar sunmayı hedefliyoruz.

Danışmanlık Hizmetleri

Orbit Consulting’in kurulum amacı olan danışmanlık hizmetleri, müşteriye değer yaratmayı esas alır. Danışmanlık hizmetlerimizin çatısı altında yer alan uygulamaların, ölçülebilir kriterlerle ve işbirlikçi bir yaklaşımla takip edilmesi sürecin verimli ve bütünlük içerisinde ilerlemesini destekleyen önemli unsurlardır. Bu noktaları gözeten hizmetler bütünümüzde tüm servisler birbirini tamamlar ve müşterinin gerek kısa vadede gerekse uzun vadede kazanımlar elde etmesiyle rekabet avantajı sağlamasına hizmet eder.

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Orbit Kriterleri ile Sürdürülebilirlik Olgunluk Analizi ve Raporlaması
Sürdürülebilir Hedefler ve Stratejiler Belirlenmesi
Hedef Sertifikaların Belirlenmesi ve Hazırlık Hizmetleri
SEDEX, BSCI, Oeko-Tex STEP vb. Hazırlık Hizmetleri
Tedarik Zinciri Haritalandırma
Sürdürülebilir Tedarik Zincirinin Oluşturulması
Yeşil Hat ve Yeşil Mağazacılık Çalışmaları
Mevcut Müşteri, Hedef Müşteri Analiz Çalışmaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Çalışmaları
Sürdürülebilir Finansman Çalışmaları
Dijitalleşme Çalışmaları
Sürdürülebilir İnovasyon Çalışmalarının Araştırılması
Sürdürülebilirlik Raporu

Ürün Sürdürülebilirliği

RCS, OCS, GRS, GOTS, C2C, RWS, RDS Hazırlık Hizmetleri
Sürdürülebilir Marka Oluşturma
Sürdürülebilir Koleksiyon Oluşturma Çalışmaları
Sürdürülebilir Hammadde Tespit Çalışmaları
Hammadde Kütüphanesi
Yaşam Döngüsü Analizi
EPD Belgelendirmesi

Üretimde Sürdürülebilirlik

Tesis Raporu Oluşturulması
Karbon Ayakizi Ön Çalışması ve Ölçüm Hizmetleri
Su Ayakizi Ön Çalışması ve Ölçüm Hizmetleri
Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi Hazırlık Hizmetleri
ZDHC Çalışmaları
GOTS, OCS ve RCS süreçlerinin başlatılması ve takibi
Atık Yönetimi Çalışmaları
HIGG Index Süreçleri
Yaşam Döngüsü Analizi
Cradle to Cradle Sertifikalandırması
İleri Atık Su Arıtma Teknolojileri (Zero Liquid Discharge)

Ekonomik Başlıklar

• Ekonomik Performans
• Pazar Varlığı
• Dolaylı Ekonomik Etkiler
• Satın Alma Uygulamaları
• Yolsuzlukla Mücadele
• Rekabet Karşıtı Davranış
• Çevresel Standartlar (GRI 301-308)

Çevresel Başlıklar

• Malzemeler
• Enerji
• Su ve Atıkları
• Biyoçeşitlilik
• Emisyonlar
• Atıklar
• Çevresel Uyum
• Tedarikçi Çevresel Değerlendirme
• Sosyal Standartlar (GRI 401-419)

Sosyal Başlıklar

• İstihdam
• Çalışma / Yönetim İlişkileri
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Eğitim ve Öğretim
• Çeşitlilik ve Eşit Fırsat
• Ayrımcılık Yasağı
• Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık
• Çocuk Emeği
• Zorunlu Çalışma
• Güvenlik Uygulamaları
• Yerli Halkların Hakları
• İnsan Hakları Değerlendirmesi
• Yerel Topluluklar
• Tedarikçi Sosyal Değerlendirme
• Kamu Politikası
• Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
• Pazarlama ve Etiketleme
• Müşteri Gizliliği
• Sosyoekonomik Uyum

Orbit Değerlendirme Kriterleri

Orbit 5 Aşamalı Bir Metodoloji Uygular:

1. Müşterinin mevcut durumunu “Orbit Kriterlerine” göre değerlendirir.
2. Müşteri ihtiyaçlarını tanımlar ve yol haritasını belirler.
3. Hedefleri ve performans kriterlerini oluşturur.
4. Danışmanlık ve eğitim servislerini uygular.
5. Etki ölçümü ile hedefe yönelik performans sonuçlarını raporlar .

Orbit Değerlendirme Kriterleri Başlıkları

Sürdürülebilirlik bir firma kültürü olarak da ele alınabilir. Bu şekilde değerlendirildiğinde insana yatırım yapmış olmak ve bu doğrultuda sertifikalarını tamamlamış, eğitimler düzenleyen ve çalışan refahını bir öncelik haline getirmiş olmak önemlidir. Bu doğrultuda yapılan girişimleri değerlendiren Sürdürülebilirlik Yönetimi kriter başlığı bu açıdan müşteriyi değerlendirir.

Sosyal Uygunluk süreçleri bir süredir sektör içerisinde yeri olan bir girişimler ve değerlendirmeler, ilerlemeler bütünüdür. Bu açıdan ele alınan firmalar iş yeri güvenliği, çalışan hakları ve temel çalışma esasları açısında değerlendirilerek bir noktada gözlenir. Uluslararası ve yerel standartların ışığında yazılan bu kısım firmayı sosyal açıdan irdeler.

Yeşil İşletme üretimin kalbidir. Üretimde yeşil bir işletme olmadan sürdürülebilir esaslarda üretim yapma ihtimali düşüktür. Bu yüzden bu kısım kapsamlı şekilde Yeşil İşletme Esaslarını; Su, Hava, Enerji, Atık, Kimyasal ve Ana Prensipler olacak şekilde değerlendirir ve firmanın bu konudaki güncel durumunu anlama konusunda faaliyet gösterir. Yeşil işletmelerin olmaz ise olmazı yatırım yapma boyutunda da bir zemin sağlayabilecek bu sorular bütünü güncel durumu anlamada faydalıdır ve finansman boyutunda da seçenekleri genişletebilir.

Hammadde seçimi tüm sektörün en büyük önceliği ve güncel durumda en çok önem verilen alan. En büyük mesafenin kat edilebileceği ve büyük değişimlerin beklendiği bu alanda geri dönüşüm, organik, sürdürülebilir temelli ve doğru elyaflar ile üretilmiş maddeler büyük rol oynayacaktır. Firmanın bu açıdan girişimlerini anlamaya ve ortaya koymaya hizmet eden bu sorular bütünü bu açıdan atılabilecek adımları şeffaflaştırmış olmak ve yol haritası çıkarmayı hedefler.

Şeffaflık ve takip edilebilirliğin büyük rol oynayacağı tekstil sektöründe bugün tedarik haritasını ortaya koyabilen firmalar ileride çok büyük kazançlar sağlayabilir. Bu kazançlarda ortak olacak olan alt tedarikçileri ile beraber haritalandırma ve takip edebilme metotları geliştiren yöntemler bu doğrultuda güzel sonuçlar verebilir. Daha ileri seviye bir adanmışlık ve ilerleme gerektiren bu hususu stratejiye oturtarak ilerleme için bu sorular bütünü anlama aracı olarak kullanılır.

Çağımızın en önemli konusu olan ve yeni bir endüstriyel devrim olarak nitelendirilen Dijitalleşme sektörümüzde büyük bir rol oynamakta ve temelden değişikliklere ve ilerleyişlere fırsat tanımaktadır. Bazı eski metotların dijitalleşme ile daha verimli hale gelebildiği bu eksende bazı yeni ürünler ve iş yapma şekilleri de gözlemleyebiliriz. Bu açıdan firmada var olan girişimler ve nasıl basitçe, kolaydan zora bir dönüşüm içine girilebilir bakış açısından oluşturulan bu sorular bütünü yol gösterici olması açısından değerlendirilen firmanın mevcut durumunu irdeler.