Sürdürülebilirlik Kültürü

Orbit Consulting sürdürülebilirliği bir strateji olarak değerlendirir. Bu stratejiyi oluşturacak temel unsurlarda bilinçli olmak, gelişmeleri takip etmek ve dünyada sürdürülebilirlik çatısı altındaki konularda bir adım ileride olmak firmalara büyük bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu çerçevede teknik, genel, ileri seviye ve sosyal uygunluk eğitimleri ile tekstilde fark yaratacak bilgi birikimini paylaşmak üzere uzman eğitimcilerin katkı ve katılımlarıyla firma içi ve toplu eğitimler düzenleyerek değer yaratmayı hedefler.

GENEL EĞİTİMLER

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Döngüsel Ekonomi
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Karbon Ayak İzi
Moda ve Tekstilde Kurumsal Sürdürülebilirlik
Uluslararası Markaların Sürdürülebilir Tedarik Uygulamaları

TEKNİK EĞİTİMLER

Sürdürülebilir Tekstil Hammaddeleri
Tekstilde Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
Sosyal Uygunluk ve Esasları
Tekstil ve Hazırgiyime Yönelik Sürdürülebilirlik Sertifika, Standart ve Platformları
Sürdürülebilir Tasarım ve İlkeleri
Uygunluk Standartları Hazırlık Eğitimi (SEDEX, BSCI vb.)
Sürdürülebilirlik Sertifikaları Hazırlık Eğitimi (GOTS, OCS, GRS, RCS, RWS, RDS vb.)
Karbon Ayak İzi Hesaplama
Atık Yönetimi ve Sıfır Atık
Higg Index & Ürün – Tesis – Marka Modül ve Araçları (MSI, PM, FEM, FSLM, BRM)
Tekstilde Kimyasal Yönetimi ve Sıfır Tehlikeli Kimyasal Deşarjı (ZDHC)
Atık Su Yönetimi
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji

İLERİ SEVİYE EĞİTİMLER

Yaşam Döngüsü Analizi
Sıfır Sıvı Deşarjı (ZLD)
Beşikten Beşiğe Sistemi (Cradle to Cradle)
Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi (Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standarları odaklı)
Sürdürülebilirliğin Finansmanı ve Küresel Kurumlar