Sustainability Talks Istanbul

Orbit Consulting ve Kipaş Tekstil’in düzenlediği Sustainability Talks İstanbul konferansı, tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve sektör liderlerini çözüm odaklı adımlar atmak üzere bir araya getirmek üzere her yıl Kasım ayında organize ediliyor.

Türkiye tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin kapsamlı olarak konuşulduğu ilk etkinlik olan Sustainability Talks Istanbul; markaların, üreticilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik markalaşmasına destek olmayı, sürdürülebilir bir üretimde Türkiye’nin merkez haline gelmesine yönelik çalışmalarda paydaşların farkındalığının arttırılmasına yönelik katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Alanında uzman, tekstil ve sürdürülebilirliğjn farklı alanlarında deneyim sahibi 25 konuşmacının yer aldığı Kasım 2019’da gerçekleştirilen ilk Sustainability Talks Istanbul etkinliği büyük ilgi görmüş; 600’den fazla katılımcı sürdürülebilirliğin kilit konularına yönelik panelleri beğeniyle takip etmiştir.

Detaylı bilgi için http://www.sustainabilitytalksistanbul.com

Katılımcı

Panel

Su, Ham Madde

Konuşmacı

Başlık

Su, Ham Madde, Dijitalleşme, Tedarik Zincirinde Şeffaflık