ÖKOTEK

Doğrusal düşünce yerine döngüsel düşünceyi esas alarak yepyeni bir bakış açısıyla çözümler sunar.


Ökotek, 1990 yılında endüstri kuruluşlarının problemlerine çözümler sunmak amacıyla kuruldu. Başta su ve atıksu olmak üzere çevre teknolojileri uygulamalarındaki sorunların hızlı ve farklı çözümü, endüstriyel proseslerdeki maliyetleri düşüren iyileştirmelerin önerilip gerçekleştirilmesi Ökotek’in ana faaliyet alanını oluşturmaktadır.


– Su, atıksu ve atıksu geri kazanımı alanında işletmelerde var olan tesislerin optimize
edilmesi (maliyetlerin düşürülmesi ve teknik iyileştirilmesi)
– İşletmelerin ihtiyaç duyduğu ürün ve teknolojilerin en uygun şartlarda en hızlı şekilde
temini ve saha teknik desteği
– Tüm ürün ve teknolojilerin işletme ihtiyaçlarına göre doğru olarak raporlanması, seçimi,
boyutlandırılması ve uygulanması, uygulama sonrası sürekli sorun çözüm desteği
– Tesislerin sorunlarının giderilmesini amaçlayan laboratuvar ve pilot ölçekli saha
denemelerin gerçekleştirilmesi, doğru teknolojinin belirlenerek uygulanması için
danışmanlık hizmetleri
– Endüstriyel tesislerdeki spesifik problemlerin kaynağında çözülmesi
– Döngüsel su yönetimi
– İşletmelere düzenli teorik, pratik eğitim ve saha desteği