LEVANTINE & CO

“Çevre sorunlarına finansal çözümler”

Sürdürülebilir Sermaye Çözümleri

Levantine & Co, yaygın olarak kullanılan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları üzerine inşa edilmiş, sürdürülebilir standartlarda iş stratejisine sahip bir finansal hizmetler kurumudur. Hizmetlerini sunmak yapmak için kapsamlı bilgimi birikiminden, sermayeye erişiminden, temel ilişkiler ağından ve kuruma özel danışmanlık yaklaşımından yararlanır.

Levantine & Co, su, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir üretim sektörlerindeki endüstrinin çevre sorunlarına finansal çözümler bulmaya odaklanarak tekstil endüstrisinde uzmanlaşmıştır.

Firma, işlerini sürdürülebilirliğe doğru büyütmek veya yeniden yapılandırmak isteyen girişimcilere, aile ofislerine ve KOBİ’lere stratejik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sürdürülebilirliğin hayati konularındaki engellere yenilikçi finansal çözümlerle yaklaşır 

Levantine & Co., sürdürülebilir yatırımcıların karar alma kriterlerini karşılarken, sermaye artırımı ve sürdürülebilirliğe yönelik yeniden yapılanma gibi karmaşık süreçlerde müşterilerine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.


HİZMETLER :

Levantine & Co, sürdürülebilir teknolojileri süreçlerine dahil etmek için Finansal Çözümler oluşturarak şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine hitap eder. Müşterilerinin mevcut sürdürülebilir güçlerinden finansal olarak yararlanmalarına yardımcı olur. 

Sürdürülebilirlik hedeflerine mümkün olan en verimli yollarla ulaşmalarını sağlamak amacı ile hizmetlerini çeşitlendirir.

– Şirketlerin sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını tam olarak anlamalarına yardımcı olmak için şirket odaklı ve stratejik tavsiyeler
– Proje veya büyüme finansmanı arayan şirketlerle ortak çalışmalar. Hem borç hem de öz sermaye artırma konusunda geçmiş deneyimler
– Sınır ötesi genişleme ve satın alma fırsatları, projenin hazırlıktan kapanışına kadar yönetilmesi 
– Sürdürülebilir Teknoloji sağlayıcılarına, teknolojilerini mevcut ve gelecekteki müşterilerine daha fazla uygulamakta yenilikçi, ticari olarak uygulanabilir çözümler oluşturmaları için yardımcı olmak.

HİZMET COĞRAFYASI:

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika faaliyet alanıdır. 
Merkez ofisi Cape Town (Güney Afrika) ve ikinci ofisi İstanbul’da (Türkiye) bulunmaktadır.


Daha fazla bilgi için
https://www.levantine-co.com/ 
+27 (0)21 813 6205